top of page
59931BA3-26F7-4503-8DB8-0C862DC6E974_edited.jpg

aanpak

&

zienswijze

In het durven verdwalen

toont zich de weg.

Hoe ga ik te werk?

Hoe de samenwerking er heel praktisch uitziet, hangt altijd af van jouw vraag en de context van je bedrijf. Dit bespreken we uitvoerig bij het begin van de samenwerking en evalueren we tussentijds. In zowel leiderschaps- team- als organisatiecoaching vormen onderstaande bouwstenen en aandachtspunten de kern van mijn aanpak:

Intake: naar de kern 

 

In een intake gaan we in gesprek om te achterhalen wat de vraag 'achter' de vraag is. Het meest zichtbare probleem is immers vaak niet waar het écht om draait. 
Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen? En ben ik de juiste persoon om je te helpen in dit vraagstuk?

Co-creatie

Geen enkele vraag is identiek aan de andere, en tegelijkertijd komen vaak dezelfde vraagstukken op mijn pad. Elke keer weer in een andere context; en het is net de context die bepalend is. En ik neem je mee op pad om samen het proces te bewandelen, met jouw ingrediënten om samen het recept te ontwikkelen, elke keer jouw ritme volgend. En een vraagstuk beantwoorden is als een brug bouwen terwijl je er samen op wandelt.

Systemisch perspectief

Groepen (of het een gezin of een organisatie is) worden gevoed en gestuurd door 4 wetmatigheden (ieder en alles heeft een plek; de rangorde wilt gerespecteerd worden; geven & ontvangen streeft ernaar om

in een gezonde

uitwisseling te blijven; wat heeft haar bestemming bereikt?).

Organisaties kunnen vastzitten als die wetmatigheden ongewild en onbewust uit balans komen. 

Waar er herhalingen zichtbaar zijn doorheen een organisatie of team is een patroon, dat mee of tegen sputtert. Dat patroon herkennen en erkennen is een eerste stap naar transformatie.

De onderstroom

Wat is zichtbaar en wat niet? Dat wat niet zichtbaar aanwezig is (informeel leiderschap, connecties in de organisaties die anders lopen dan wat een organigram aantoont, onuitgesproken wrevel – de olifant in de kast,…) is even aanwezig dan dat wat wel zichtbaar is (een missie tekst, een strategie, de organisatie structuur).

Die onzichtbare onderstroom is heel bepalend. Deze tracht ik te voelen en te benoemen. Ook de stem van de minderheid valt hieronder. Deze vaak niet-gehoorde stem naar boven halen is een enorme verrijking voor de reeds gekende stem van de meerderheid.

Modellen

Ik gebruik graag volgende modellen:

- Systemisch werk

- Deep Democracy

- Verbindende Communicatie

- Patrick Lencioni

- Consent besluitvorming

-...

En dat is een never ending story, want 'lang zal ik leren'.

Ik geloof in spelvorm, omdat we allemaal nog diep vanbinnen grote kinderen zijn, en een spel iets anders activeert waardoor we ons ‘vrijer’ voelen, en we anders kijken en redeneren… - en dit zonder diepgang uit het oog te verliezen.

Een breed netwerk

Soms heeft een vraagstuk een bepaalde expertise of complementariteit nodig. Ik breng collega’s uit mijn netwerk mee, als aanwezigheid een toegevoegde waarde kan betekenen, of als mijn agenda niet toelaat om je vraag volledig op te pakken.

Thick Blue Smoke_edited.jpg

Zit je met vragen over jouw organisatie?

Wil je jouw team en jezelf als leider laten groeien?

Wil je graag weten wat coaching voor jou kan betekenen?

contacteer me
voor een vrijblijvend intakegesprek

bottom of page