top of page

HR advies, HR managber, HR rojecten, organisation design 

Image by Anh Duy

HR projecten & partnership

Organisaties hebben 2 fundamentele vraagstukken: hoe regelen we onze externe aanpassing? En hoe regelen we onze interne afstemming? 

20 jaar ervaring in HR en dit in diverse omgevingen en rollen (HR Directeur, HR Project Manager, HR Business Partner en Consultant), én nog altijd een evengrote passie voor dit vak! Vooral hoe een organisatie zich zo optimaal mogelijk intern afstemt om stevig te staan op de markt  (externe aanpassing). Hoe kunnen organisaties authentiek en dicht bij zichzelf blijven is een permanente zoektocht en een steeds wederkerende evenwichtsoefening. Wat laat een organisatie zien in haar ‘onderstroom’ (cultuur, waarden, informele interacties,...)? En is het consistent met waar de ‘bovenstroom’ (structuur, strategie, ...) naar toe wilt? "Culture eats strategy for breakfast" (P.Drucker).

 

noomly biedt strategisch advies en kan mee de praktische uitwerking van je HR beleid verzorgen, steeds in lijn met de bedrijfs-strategie. Daarin zijn diverse vormen mogelijk: 

 • als consultant of sparring partner denk ik creatief mee 

 • als project manager om een project te trekken

 • coaching van de HR Manager en/of van het HR team

 • mentoring

 • ... 

De duurtijd kan kort zijn (een paar sessies, of langer duren afhankelijk van de interne resources en de vraag).

Mijn ervaring en expertise bevindt zich voornamelijk op 3 vlakken:

ORGANISATIE STRUCTUUR

 • Analyse en advies over de organisatie structuur, inclusief overleg platformen. 

 • Begeleiding en faciliteren van een nieuw overlegstructuur.

logo circle white space.tif

ORGANISATIE CULTUUR

Begeleiding van de organisatie cultuur :

 • helderheid brengen over de as is en to be,

 • ontwikkeling van de gewenste cultuur met workshops; faciliteren van de workshops (ook met andere coaches) waarbij telkens de leider uitgenodigd wordt om naar zichzelf te kijken en de parallel te zien tussen zijn/haar leiderschap en de organisatiecultuur.

 • advies over verdere verankering (van interne campagne naar inbedding in processen).

STRATEGISCH HR BELEID en
HR PROCESSEN

 • doorlichting van het HR beleid en advies over sterktes en ontwikkelingspunten.

 • Analyse van de performance management cyclus aan de hand van bevraging (medewerkers en leidinggevenden) met voorstel van een nieuw model rekening houdend met trends en bedrijfsstrategie.

 • Stroomlijnen van het onboarding proces.

 • Ontwikkeling van een  leiderschapsmodel op maat.

 

 • Ontwikkeling van een loopbaanpad en competentie matrix.

 • Benchmark van het loonbeleid en advies over betere alignering met bedrijfsstrategie en cultuur.

Karen Braeckmans - CEO Monard Law

Evelyne heeft ons HR beleid een serieuze boost gegeven.  Op basis van haar stevige HR kennis  heeft ze Monard Law geholpen bij de ontwikkeling van een leiderschapsmodel als bij de optimalisatie van onze performance cyclus .  Haar pragmatische aanpak, haar inzicht in wat belangrijk is voor onze specifieke business en haar verbindende communicatiestijl zijn belangrijke troeven.

logo circle white space.tif

Verdere ontwikkeling in je HR professionalisering?

Sluit je aan bij een HR Council.

En/of bekijk het aanbod 'systemisch werk'.

Een Council is een groepje van 8-12 professionals uit de corporate omgeving die

 • baat hebben met het sparren & zichzelf ontwikkelen.

 • behoefte ervaren om af en toe uit te zoomen uit hun professionele omgeving

 • graag gechallenged worden en anderen challengen in hun persoonlijke groei.

 • Ipv opleiding te volgen, samen persoonlijke thema’s aankijken die een impact hebben (direct of indirect) op de professionele context.

 

Het initiatief van de Council valt onder de vlag van OOTF (Organisation of the Future) dat opgericht is door een aantal CEO’s (Wouter Torfs, Jef Colruyt, Frans Colruyt, Joost Callens, Matti Gybels, Toon Bossuyt, Bert Claes) samen met Quix en Choco. Zij koesteren zelf enorm hun eigen council en merken de impact van het veilig kunnen sparren en mekaar challengen op hun functioneren en op hun organisatie. Samen willen ze meer authentiek leiderschap promoten en stimuleren; vandaar het idee om meer councils in het leven te roepen.

Het engagement is om 2 keer per jaar 2 dagen samen te komen om elkaar vanuit een steeds diepere verbinding te ondersteunen en inspireren. Vanuit die verbinding ontstaat er ook een uitwisseling (eerder informeel) gedurende het jaar over concrete zaken die men graag aftoetst en tips die men uitwisselt.

Met deze Council gaan we dieper en verder dan het delen en uitwisselen van business informatie /ervaring. En deze Coucil begeleiden Mieke Toppets en ikzelf samen.

Wat is de investering?:

 • Je betaalt 1.000€ per council van twee dagen. Dit is excl. btw / verblijf en catering die op het moment zelf betaald worden. De verblijfskosten van de facilitator worden ter plaatse gedeeld door het aantal deelnemers.

              Inbegrepen in je lidmaatschap:

 • 1x per jaar kan je gratis deelnemen aan een council café

 • 15% korting op OOTF evenementen

 • faciliteren van het tussentijdse contact 

 • KMO portefeuille is mogelijk

Hierbij lijsten we ook de basisprincipes op een OOFT council:  https://bit.ly/3sz5cMv  - dit geeft een concreet beeld waarvoor je kiest wanneer je ja zegt.

Outdoors Meeting
bottom of page