top of page

HR advies, HR managber, HR rojecten, organisation design 

Foto 2.jpg

Organisatie & HR ontwikkeling

Organisaties hebben 2 fundamentele vraagstukken: hoe regelen we onze externe aanpassing? En hoe regelen we onze interne afstemming? 

Als bedrijfsleider, leidinggevende of HR sta je middenin je organisatie, en is het lastig om te zien wat er precies speelt en wat de problemen veroorzaakt. Met mijn externe en ervaren bril kan ik hier vanuit neutraliteit naar kijken en je een waardevolle spiegel voorhouden, om van daaruit de volgende stap te zien. En ik stap graag mee. 

 

Hoe kunnen organisaties authentiek en dicht bij zichzelf blijven is een permanente zoektocht en een steeds wederkerende evenwichtsoefening. Wat laat een organisatie zien in haar ‘onderstroom’ (cultuur, waarden, informele interacties,...)? En is het consistent met waar de ‘bovenstroom’ (structuur, strategie, ...) naar toe wilt? "Culture eats strategy for breakfast" (P.Drucker).

noomly biedt strategisch organisatie & HR advies en kan mee de praktische uitwerking. Daarin zijn diverse vormen mogelijk: 

 • als consultant of sparring partner denk ik creatief mee 

 • als project manager om een project te trekken

 • coaching van de HR Manager en/of van het HR team

 • mentoring

 • ... 

De duurtijd kan kort zijn (een paar sessies, of langer duren afhankelijk van de interne resources en de vraag).

Ik start vaak met een organisatie spiegel om helderheid te bieden over de  volgende stappen met als doel een een step up te nemen op vlak van je organisatie structuur, cultuur en / of HR beleid. ​Het meest zichtbare probleem is vaak niet waar het écht om draait. Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen? En welk leiderschap is nodig?

Mijn ervaring en expertise bevindt zich voornamelijk op 3 (snij)vlakken:

ORGANISATIE STRUCTUUR & CULTUUR

 • Analyse en advies over de organisatie structuur (inclusief overleg platformen), cultuur en leiderschap.

 • Begeleiding van de organisatie: ontwikkeling van de gewenste cultuur met workshops; faciliteren van de workshops waarbij telkens de leider uitgenodigd wordt om naar zichzelf te kijken en de parallel te zien tussen zijn/haar leiderschap en de organisatiecultuur.

 • Advies over verdere verankering (van interne campagne naar inbedding in processen).

 • Begeleiding en faciliteren van een nieuw overlegstructuur & cultuur.

STRATEGISCH HR BELEID en
HR PROCESSEN

 • Doorlichting van het HR beleid en de HR organisatie met voorstel van een nieuw model rekening houdend met trends en bedrijfsstrategie.

 • Uitwerking en optimalisatie van HR processen (on boarding, performance management, loopbaanbeleid, ...).

 • Ontwikkeling van een  leiderschapsmodel op maat.

LEIDERSCHAP

Leiderschap is een onmiskenbare schakel om de organisatie strategie te verbinden met de organisatie  structuur, cultuur én het HR beleid op een consistente manier. 

En, leiderschap is een dans tussen verbinding en eenzaamheid. Waar we vandaan komen, kleurt hoe we vandaag in de wereld staan.  Leiderschapsontwikkeling is dus onlosmakelijk verbonden aan persoonlijke ontwikkeling.

 

 • Leiderschapsbegeleiding van directie teams en senior managers (traject, workshops, individuele coachings,...)

 • het opzetten van een leiderschapsmodel, uniek voor je organisatie.

​​​

Karen Braeckmans - CEO Monard Law

Evelyne heeft ons HR beleid een serieuze boost gegeven.  Op basis van haar stevige HR kennis  heeft ze Monard Law geholpen bij de ontwikkeling van een leiderschapsmodel als bij de optimalisatie van onze performance cyclus .  Haar pragmatische aanpak, haar inzicht in wat belangrijk is voor onze specifieke business en haar verbindende communicatiestijl zijn belangrijke troeven.

bottom of page