HR advies, HR managber, HR rojecten, organisation design 

Spiral Staircase

Organisatie & HR ontwikkeling

Organisaties hebben 2 fundamentele vraagstukken: hoe regelen we onze externe aanpassing? En hoe regelen we onze interne afstemming? 

Als bedrijfsleider, leidinggevende of HR sta je middenin je organisatie, en is het lastig om te zien wat er precies speelt en wat de problemen veroorzaakt. Met mijn externe en ervaren bril kan ik hier vanuit neutraliteit naar kijken en je een waardevolle spiegel voorhouden, om van daaruit de volgende stap te zien. En ik stap graag mee. 

 

Hoe kunnen organisaties authentiek en dicht bij zichzelf blijven is een permanente zoektocht en een steeds wederkerende evenwichtsoefening. Wat laat een organisatie zien in haar ‘onderstroom’ (cultuur, waarden, informele interacties,...)? En is het consistent met waar de ‘bovenstroom’ (structuur, strategie, ...) naar toe wilt? "Culture eats strategy for breakfast" (P.Drucker).

noomly biedt strategisch organisatie & HR advies en kan mee de praktische uitwerking. Daarin zijn diverse vormen mogelijk: 

 • als consultant of sparring partner denk ik creatief mee 

 • als project manager om een project te trekken

 • coaching van de HR Manager en/of van het HR team

 • mentoring

 • ... 

De duurtijd kan kort zijn (een paar sessies, of langer duren afhankelijk van de interne resources en de vraag).

Ik start vaak met een organisatie spiegel om helderheid te bieden over de  volgende stappen met als doel een een step up te nemen op vlak van je organisatie structuur, cultuur en / of HR beleid. Het meest zichtbare probleem is vaak niet waar het écht om draait. Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen?

Mijn ervaring en expertise bevindt zich voornamelijk op 3 (snij)vlakken:

ORGANISATIE STRUCTUUR & CULTUUR

 • Analyse en advies over de organisatie structuur (inclusief overleg platformen), cultuur en leiderschap.

 • Begeleiding van de organisatie: ontwikkeling van de gewenste cultuur met workshops; faciliteren van de workshops waarbij telkens de leider uitgenodigd wordt om naar zichzelf te kijken en de parallel te zien tussen zijn/haar leiderschap en de organisatiecultuur.

 • Advies over verdere verankering (van interne campagne naar inbedding in processen).

 • Begeleiding en faciliteren van een nieuw overlegstructuur & cultuur.

STRATEGISCH HR BELEID en
HR PROCESSEN

 • Doorlichting van het HR beleid en de HR organisatie met voorstel van een nieuw model rekening houdend met trends en bedrijfsstrategie.

 • Uitwerking en optimalisatie van HR processen (on boarding, performance management, loopbaanbeleid, ...).

 • Ontwikkeling van een  leiderschapsmodel op maat.

LEIDERSCHAP

Leiderschap is een onmiskenbare schakel om de organisatie strategie te verbinden met de organisatie  structuur, cultuur én het HR beleid op een consistente manier. 

En, leiderschap is een dans tussen verbinding en eenzaamheid. 

 

 • Leiderschapsbegeleiding van directie teams en senior managers (traject, workshops, individuele coachings,...)

 • het opzetten van een leiderschapsmodel, uniek voor je organisatie.

​​​

Karen Braeckmans - CEO Monard Law

Evelyne heeft ons HR beleid een serieuze boost gegeven.  Op basis van haar stevige HR kennis  heeft ze Monard Law geholpen bij de ontwikkeling van een leiderschapsmodel als bij de optimalisatie van onze performance cyclus .  Haar pragmatische aanpak, haar inzicht in wat belangrijk is voor onze specifieke business en haar verbindende communicatiestijl zijn belangrijke troeven.

logo circle white space.tif

Verdere ontwikkeling in je HR professionalisering?

Sluit je aan bij een HR Council.

En/of bekijk het aanbod 'systemisch werk'.

Een Council is een groepje van 8-12 professionals uit de corporate omgeving die

 • baat hebben met het sparren & zichzelf ontwikkelen.

 • behoefte ervaren om af en toe uit te zoomen uit hun professionele omgeving

 • graag gechallenged worden en anderen challengen in hun persoonlijke groei.

 • Ipv opleiding te volgen, samen persoonlijke thema’s aankijken die een impact hebben (direct of indirect) op de professionele context.

 

Het initiatief van de Council valt onder de vlag van OOTF (Organisation of the Future) dat opgericht is door een aantal CEO’s (Wouter Torfs, Jef Colruyt, Frans Colruyt, Joost Callens, Matti Gybels, Toon Bossuyt, Bert Claes) samen met Quinx en Choco. Zij koesteren zelf enorm hun eigen council en merken de impact van het veilig kunnen sparren en mekaar challengen op hun functioneren en op hun organisatie. Samen willen ze meer authentiek leiderschap promoten en stimuleren; vandaar het idee om meer councils in het leven te roepen.

Het engagement is om 2 keer per jaar 2 dagen samen te komen om elkaar vanuit een steeds diepere verbinding te ondersteunen en inspireren. Vanuit die verbinding ontstaat er ook een uitwisseling (eerder informeel) gedurende het jaar over concrete zaken die men graag aftoetst en tips die men uitwisselt.

Met deze Council gaan we dieper en verder dan het delen en uitwisselen van business informatie /ervaring. En deze Coucil begeleiden Mieke Toppets en ikzelf samen.

Wat is de investering?:

 • Je betaalt 1.000€ per council van twee dagen. Dit is excl. btw / verblijf en catering die op het moment zelf betaald worden. De verblijfskosten van de facilitator worden ter plaatse gedeeld door het aantal deelnemers.

              Inbegrepen in je lidmaatschap:

 • 1x per jaar kan je gratis deelnemen aan een council café

 • 15% korting op OOTF evenementen

 • faciliteren van het tussentijdse contact 

 • KMO portefeuille is mogelijk

Hierbij lijsten we ook de basisprincipes op een OOFT council:  https://bit.ly/3sz5cMv  - dit geeft een concreet beeld waarvoor je kiest wanneer je ja zegt.

council.jpg

Council lid

Ik kom steeds tot de constatatie dat na elke deelname er een serieuze impact is in mijn dagelijks leven.

Dus heb ik me verplicht om te “voelen” wat ik er van vind :-)

Resultaat: mijn lijf wilt meer want ik heb me nog nooit zo levendig gevoeld als nu.

Op een andere noot, gegeven het feit dat er moeilijke economische tijden aankomen lijkt het me des te essentiëler dat deze council bestaan. (dat is weer mijn hoofd dat spreekt)

Samen staan we sterk!