top of page
Image by Ryan Searle

Organisatie Ontwikkeling

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed

until it is faced.

 

James Baldwin

Change agent & organisatiecoaching

      Ervaar je dat een step up nodig is om verder te groeien als bedrijf en een nieuwe fase in te gaan?

      Heb je een klankbord nodig dat diep gaat kijken wat er speelt in je organisatie?  Waar zit er wel of geen energie? Wat is de parallel met jouw leiderschap?

 

Als bedrijfsleider, leidinggevende of HR sta je middenin je organisatie, en is het lastig om te zien wat er precies speelt en wat de problemen veroorzaakt. Met mijn externe en ervaren bril kan ik hier vanuit neutraliteit naar kijken en je een waardevolle spiegel voorhouden, om van daaruit de volgende stap te zien. En ik stap graag mee. 

Hieronder vind je mogelijke samenwerkingsvormen - altijd op maat, en in co-creatie. 

mirror.jpg

Wat is het? 

Via de doorlichting krijg je zicht op wat er leeft binnen je organsatie - zowel in relatie met de buitenwereld als op vlak van de interne afstemming.

Waar is de organisatie uniek in en wat zijn de blinde vlekken? Zonder helderheid over je sterkte (je vruchtbare bodem) is het immers zeer wankel om een volgende stap te zetten. 

Wat biedt dit jou?

Via deze organisatie spiegel  bied ik helderheid over de  volgende stappen met als doel een een step up te nemen op vlak van je organisatie structuur, cultuur en / of HR beleid. 

Het meest zichtbare probleem is vaak niet waar het écht om draait. Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen?

Hoe ziet de potentieel diagnose eruit?

  • Intake gesprekken met medewerkers over de organisatie, het HR beleid, leiderschap, de organisatie structuur, de onderstroom (wat er dieper leeft in de organisatie).

  • Een terugkoppelings-sessie waarbij stil wordt gestaan bij het effect van deze intense spiegel. Samen valideren we de volgende stappen.

Doorlichting van het potentieel (organisatie spiegel)

Nele De Smet - CEO Evolta

Straffe inzichten van Evelyne Debeuckelaer die onze organisatie een spiegel voor houdt na haar audit. Originele aanpak met knap resultaat.

Spiral Staircase

Wat is het? 

Dit traject volgt meestal na de potentieel diagnose en is een intensieve begeleiding van een organisatie om de nodige volgende stappen te zetten naar meer flow, meer rust, meer focus, ... met impact op medewerkersbetrokkenheid.

 

Wat biedt dit jou? 

Dit traject biedt een houvast tijdens een transitie fase op team of organisatie niveau en/of om in woelige momenten terug grond onder de voeten te voelen.

Hoe beter je de onderstromen kent, des te makkelijker zal je je eigen vrijheid herwinnen  bij de uitdagingen in je organisatie en jouw leiderschap.

Hoe ziet het eruit? 

 

Een traject met 

  • maandelijkse begeleiding en feedback sessie 

  • sessies (training, workshops) van een halve dag of  volle dag sessies*

  • individuele coachings 

  • blijvende aanwezigheid op afstand.

*Workshops/trainingen kunnen door een collega partner worden begeleid in functie van de gevraagde expertise.

Organisatie en/of 

Leiderschaps-Coaching

(traject begeleiding)

Advocaat/Vennoot - Monard Law

Evelyne brengt rust en vertrouwen. Ze  is uitnodigend en gaat moeilijke zaken niet uit de weg. Op een zachte manier is ze direct en confronterend.

Wat is het? 

Systemisch werk is een methode dat in de onderstroom duikt om dieperliggende patronen bloot te leggen. 

noomly coacht en begeleidt leiders en teams om met de systemische bril naar zichzelf en hun team te kijken.

Wat biedt dit jou?

"Het is geen optie meer om niet systemisch te kijken als je met je team aan de slag wilt gaan."  Deze quote komt van een deelneemster van een inspiratie sessie over deze methode. 

De systemische bril biedt de mogelijkheid om de echte oorsprong van 'gedoe' in teams herkennen. Vandaar uit kan een nieuwe stap gezet worden.

Hoe ziet de coaching eruit?

Diverse vormen zijn mogelijk afhankelijk van de vraag: 

  • team sessies met leidingevenden / HR teams om de systemische bril te leren kennen en praktijk cases samen te bespreken

  • coaching van leidinggevende

  • ....

Systemisch Coaching

(teams en leiders)

Leidinggevende - Woonzorgcentrum

Ik heb al veel management opleidingen gevolgd en dit is nu iets eenvoudig en pragmatisch dat blijft hangen. Ik zie nu zoveel waarop ik kan ingrijpen, en vooral eerst bij mezelf.

bottom of page