top of page
20220328__Evelyne_005_2804_LR_edited.jpg

Over Evelyne

en haar aanpak

Het ego zegt: als alles op zijn plek valt, voel ik rust. Het hart zegt: als ik rust voel, valt alles op zijn plek.

 Marianne Williamson

Haar ervaring

Wat me drijft is mijn passie voor de magie van een organisatiecultuur en –structuur én hoe leiderschap hier onmiskenbaar vorm aan geeft. 

Wanneer is een organisatie op haar best? Organisaties authentiek en dicht bij zichzelf laten zijn is een permanente zoektocht en een steeds wederkerende evenwichtsoefening. Wat laat een organisatie zien in haar ‘onderbuik’? En is het consistent met waar de ‘bovenbuik’ naar toe wilt? Welk leiderschap is nodig? En wat is de blauwdruk van de leiders?

Het eerste gedeelte van mijn loopbaan (+15j) ben ik vooral bezig geweest met de 'bovenbuik' als HR Directeur, Group HR Project Manager, HR Business Partner in diverse omgevingen (van headoffice tot plant) en structuren (multinational en KMO). Gaandeweg kwam meer en meer het belang van de onderbuik van een organisatie aan de oppervlakte.

 

Het tweede gedeelte van mijn loopbaan vloeit op een natuurlijke manier over als zelfstandige HR Consultant & Organisatie Ontwikkelaar.  De interesse voor het systemisch werk groeide, en is intussen 1 van mijn belangrijkse perspectieven / brillen / instrumenten. 

Competenties 

 • Helderheid en structuur kunnen zien in chaos door sterke analyse ("overzicht brenger");

 • Zien / lezen / (aan)voelen wat een organisatie of team nodig heeft en de tools aanreiken om hiermee aan de slag te gaan ("inzicht brenger");

 • Op een eenvoudige en creatieve manier de natuurlijke flow in een organisatie activeren;  

 • Rust brengen…, holding space zodat wat getoond wilt worden zich mag tonen ("rust brenger");

 • En vlot drietalig (NL, FR, EN)

Belangrijkste opleidingen

 • Systemisch werken (Phoenix Opleidingen), 2022

 • Facilitator Constellations (African Constellations Institute), 2022-23

 • Persoonlijk Coaching (The Shift Coaching), 2021

 • Leergang Systemisch Werk 
  (Ria Verlinden & Bart De Coninck), 2019-2020

 • Team Coaching (The Shift Coaching), 2020

 • Organisatie Coaching (P.Bailleur), 2019

 • Leading by Being (Taking Wing / Quinx), 2018-2019

 • Intuitief Leiderschap (Timotheus), 2017-2020

 • The Art of Facilitation (Taking Wing / Quinx), 2017

 • Master in Innovatieve Arbeidsorganisaties (AMS), 2016

 • Marketing Management (ICHEC), 2002

 • Masters in European Studies (KUL), 1999

 • Masters in de Romaanse Talen (UCL), 1998

Hoe ga ik te werk?

Hoe de samenwerking er heel praktisch uitziet, hangt altijd af van jouw vraag en de context van je bedrijf. Dit bespreken we uitvoerig bij het begin van de samenwerking en evalueren we tussentijds.

In zowel leiderschaps- team- als organisatiecoaching vormen onderstaande bouwstenen en aandachtspunten de kern van mijn aanpak:

Co-creatie

Geen enkele vraag is identiek aan de andere, en tegelijkertijd komen vaak dezelfde vraagstukken op mijn pad. Elke keer weer in een andere context; en het is net de context die bepalend is. En ik neem je mee op pad om samen het proces te bewandelen, met jouw ingrediënten om samen het recept te ontwikkelen, elke keer jouw ritme volgend. En een vraagstuk beantwoorden is als een brug bouwen terwijl je er samen op wandelt.

Systemisch perspectief

Groepen (of het een gezin of een organisatie is) worden gevoed en gestuurd door 4 wetmatigheden (ieder en alles heeft een plek; de rangorde wilt gerespecteerd worden; geven & ontvangen streeft ernaar om

in een gezonde

uitwisseling te blijven; wat heeft haar bestemming bereikt?).

Organisaties kunnen vastzitten als die wetmatigheden ongewild en onbewust uit balans komen. 

Waar er herhalingen zichtbaar zijn doorheen een organisatie of team is een patroon, dat mee of tegen sputtert. Dat patroon herkennen en erkennen is een eerste stap naar transformatie.

Intake: naar de kern 

 

In een intake gaan we in gesprek om te achterhalen wat de vraag 'achter' de vraag is. Het meest zichtbare probleem is immers vaak niet waar het écht om draait. 
Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen? En ben ik de juiste persoon om je te helpen in dit vraagstuk?

De onderstroom

Wat is zichtbaar en wat niet? Dat wat niet zichtbaar aanwezig is (informeel leiderschap, connecties in de organisaties die anders lopen dan wat een organigram aantoont, onuitgesproken wrevel – de olifant in de kast,…) is even aanwezig dan dat wat wel zichtbaar is (een missie tekst, een strategie, de organisatie structuur).

Die onzichtbare onderstroom is heel bepalend. Deze tracht ik te voelen en te benoemen. Ook de stem van de minderheid valt hieronder. Deze vaak niet-gehoorde stem naar boven halen is een enorme verrijking voor de reeds gekende stem van de meerderheid.

Modellen

Ik gebruik graag volgende modellen:

- Systemisch werk

- Deep Democracy

- Verbindende Communicatie

- Patrick Lencioni

- Consent besluitvorming

-...

En dat is een never ending story, want 'lang zal ik leren'.

Ik geloof in spelvorm, omdat we allemaal nog diep vanbinnen grote kinderen zijn, en een spel iets anders activeert waardoor we ons ‘vrijer’ voelen, en we anders kijken en redeneren… - en dit zonder diepgang uit het oog te verliezen.

Een breed netwerk

Soms heeft een vraagstuk een bepaalde expertise of complementariteit nodig. Ik breng collega’s uit mijn netwerk mee, als aanwezigheid een toegevoegde waarde kan betekenen, of als mijn agenda niet toelaat om je vraag volledig op te pakken.

logo circle white space.tif

Wat persoonlijker...

Als kind leefde ik in 3 verschillende landen met telkens een andere taal. Het leerde me te observeren, dynamieken te zien, en te voelen hoe en waar ik mijn plek kon innemen. Het leerde me telkens weer te verbinden en los te laten. Ik hield van de spanning van het onbekende, van de nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Ik ging dan ook niet studeren op één plek: mijn voeten bewogen zich zowel naar Namen, Louvain-la-Neuve, Leuven, Caceres (Spanje), als naar Brussel. Intussen heb ik een thuisbasis gevonden met mijn man en onze drie kinderen, van waaruit ik kan vertragen en verstillen.

 

In mijn professionele leven bleef de diversiteit van omgevingen bestaan. Ik deed gedurende meer dan twintig jaar ervaring op in diverse HR rollen (HR directeur, HR project manager, consultant) en in diverse contexten, van kmo over multinational headoffice tot vzw. Steeds nieuwe plekken.

 

Een aantal jaar geleden ontdekte ik dat ik op mijn best ben als ik met wat meer afstand een organisatie kan begeleiden dan er voltijds midden in te gaan staan. Zo kan ik optimaal observeren en van daaruit bewegen. Net zoals ik als kind deed.

 

In 2018 nam ik ontslag. Gedurende 7 maanden nam ik de tijd om te vertragen, te verstillen om dan in 2019 mijn professioneel leven als zelfstandige verder te zetten.

Noomly was geboren. 

 

20220328__Evelyne_015_2829_LR_edited.jpg

Zit je met vragen over jouw organisatie?

Wil je jouw team en jezelf als leider laten groeien?

Wil je graag weten wat coaching voor jou kan betekenen?

contacteer me
voor een vrijblijvend intakegesprek

bottom of page