strategy.jpg

Voorbeelden van enkele samenwerkingen

(meer info bij contactname mogelijk)

Organisatie coaching

Bouwsector:

Organisatie doorlichting; advies in organisatie strutuur en aanbevelingen inzake organisatie cultuur.

Advocaten kantoor: 

Coach & sparring partner van de CEO inzake organisatie-cultuur en structuur.

Overheidsorganisatie: 

Inspiratie en brainstorm sessie ism Corporate Rituals ikv de begeleiding van de afsluiting van de organisatie als aparte entiteit.

Zorgsector: 

Advies aan de RvB op vlak van organisatie-structuur.

Ism Transformatie in Zorg  (Karen Van Garsse).

Team coaching

Bouwsector:

Begeleiding van een nieuw samengesteld team naar een hecht & volwassen team met een duidelijk mandaat en gedragenheid binnen de organisatie.

Bank

Facilitator in de directie teamdag  (online) als co-begeleider van Karen Van Garsse.

Zorgsector: 

Team coaching van een beleidsteam ikv IAO traject (ism Tranformatie in Zorg (Lynn Cools).

Team coaching nav ontslag en onrust in een team.

Team sessies als emotionele verwerking post -covid. (ism Tranformatie in Zorg (Karen Claes)).

HR Management

Advocaten kantoor: 

HR Manager, deeltijds.

Bouwsector:

HR Coach, coach van de CEO ikv het HR beleid

Begeleiding van het traject 'naar een optimalere HR werking'.

Eerdere ervaringen:

Afvalsector: 

HR Directeur België (opstart Frankrijk);

Group HR Manager

HR Business Partner BeNeLux.

Japans multinational:

European HR Business Partner; HR advisor Belgium (HQ, warehousing, salesco)

Samenwerkingen

Soms heeft een vraagstuk een bepaalde expertise of complementariteit nodig.

Ik breng collega’s uit mijn netwerk mee, als aanwezigheid een toegevoegde waarde kan betekenen, of als mijn agenda niet toelaat om je vraag volledig op te pakken.

Lid van: 

Samenwerken?
Contacteer me vrijblijvend  voor een intake gesprek.
Ontdek hier eest meer mijn manier van werken.