top of page
bollen.jpg

aanpak

&

zienswijze

In het durven verdwalen

toont zich de weg.

Hoe ga ik te werk?

Hoe de samenwerking er heel praktisch uitziet, hangt altijd af van jouw vraag en de context van je bedrijf. Dit bespreken we uitvoerig bij het begin van de samenwerking en evalueren we tussentijds. In zowel leiderschaps- team- als organisatiecoaching vormen onderstaande bouwstenen en aandachtspunten de kern van mijn aanpak:

Intake: naar de kern 

 

In een intake gaan we in gesprek om te achterhalen wat de vraag 'achter' de vraag is. Het meest zichtbare probleem is immers vaak niet waar het écht om draait. 
Door diepgaand in gesprek te gaan wordt duidelijk wat er op het spel staat. Waarom is dit zo? Wie heeft er baat bij dat de situatie blijft zoals die is? Waar zit de energie om te veranderen? En ben ik de juiste persoon om je te helpen in dit vraagstuk?

Co-creatie

Geen enkele vraag is identiek aan de andere, en tegelijkertijd komen vaak dezelfde vraagstukken op mijn pad. Elke keer weer in een andere context; en het is net de context die bepalend is. En ik neem je mee op pad om samen het proces te bewandelen, met je ingrediënten om samen het recept te ontwikkelen. En elke keer je ritme volgend. En een vraagstuk beantwoorden is als een brug bouwen terwijl je er samen op wandelt.

Bril

Ik bied organisaties en mensen graag de bril aan vanuit een extern perspectief, namelijk die van de (organisatie)coach, om naar zichzelf te leren kijken. Als organisatiecoach dans ik op twee fronten, zoekend naar het juiste  kantelpunt tussen enerzijds sturen,  structureren en organiseren, en anderzijds loslaten, vertrouwen en laten bewegen. Wetend dat elk systeem intelligent is en toont wat het aankan en wat niet.  Ik begeleid je in het leren omarmen van 'het even niet weten' en help je hierin de nodige rust te vinden.

Systemisch perspectief

Groepen (of het een gezin of een organisatie is) worden gevoed en gestuurd door 3 wetmatigheden (ieder heeft een plek; de rangorde wilt gerespecteerd worden; geven & ontvangen streeft ernaar om in evenwicht te blijven).

Organisaties kunnen vastzitten als die wetmatigheden ongewild en onbewust uit balans komen. 

Waar er herhalingen zichtbaar zijn doorheen een organisatie of team is een patroon, dat mee of tegen sputtert. Dat patroon herkennen en erkennen is een eerste stap naar transformatie.

De onderstroom

Wat is zichtbaar en wat niet? Dat wat niet zichtbaar aanwezig is (informeel leiderschap, connecties in de organisaties die anders lopen dan wat een organigram aantoont, onuitgesproken wrevel – de roze olifant in de kast,…) is even aanwezig dan dat wat wel zichtbaar is (een missie tekst, een strategie, de organisatie structuur). Die onzichtbare onderstroom is heel bepalend. Deze tracht ik te voelen en te benoemen. Ook de stem van de minderheid valt hieronder. Deze vaak niet-gehoorde stem naar boven halen is een enorme verrijking voor de reeds gekende stem van de meerderheid.

Modellen

Ik gebruik graag volgende modellen:

- Deep Democracy

- Verbindende Communicatie

- Patrick Lencioni

- Consent besluitvorming

-...

En dat is een never ending story, want 'lang zal ik leren'.

Spelen

 

Ik geloof in spelvorm, omdat we allemaal nog diep vanbinnen grote kinderen zijn, en een spel iets anders activeert waardoor we ons ‘vrijer’ voelen, en we anders kijken en redeneren… - en dit zonder diepgang uit het oog te verliezen.

Rituelen

Op andere momenten kunnen rituelen van pas komen. Rituelen zijn reeds aanwezig in het bedrijfsleven, maar worden zo niet gezien of herkend. Denk maar aan een receptie bij het nieuwe jaar of bij een fusie, een pensionerings-feest, … Momenten dat men belangrijk vindt om medewerkers te verbinden met elkaar en met de organisatie, en die nog meer diepgang kunnen krijgen.

Een breed netwerk

Soms heeft een vraagstuk een bepaalde expertise of complementariteit nodig. Ik breng collega’s uit mijn netwerk mee, als aanwezigheid een toegevoegde waarde kan betekenen, of als mijn agenda niet toelaat om je vraag volledig op te pakken.

Zit je met vragen over jouw organisatie?

Wil je jouw team en jezelf als leider laten groeien?

Wil je graag weten wat coaching voor jou kan betekenen?

contacteer me
voor een vrijblijvend intakegesprek

bottom of page