top of page
Blue Record

Voor leiders

Authenticity is the daily practice of letting go of who we think

we're supposed to be and

embracing who we are.

Brene Brown

Coaching tot authentieke leider

Net zoals een discrepantie in de organisatiecultuur en -structuur leidt tot problemen, zal ook een leider die zichzelf niet is of te onbewust met zijn rollen bezig is vroeg of laat te maken krijgen met uitdagingen: vermoeidheid, disfunctioneel team, stress, ... 

Hoe beter je jouw eigen onderstromen kent, des te makkelijker zal je kunnen omgaan met problemen die je pad kruisen en je eigen vrijheid hierin zo min mogelijk verliezen.

In een coachingstraject help ik je om jouw blinde vlekken zichtbaar te maken en je eigen vruchtbare bodem onder je voeten te voelen, zodat je er bewust van wordt van je eigen bedding en je krampen. 

je kan me kan inschakelen om

  • bij te dragen aan het ontwikkelen van leiderschapsprogramma’s, die zowel op mentaal niveau als op hart niveau activeren.

  • directieleden te coachen inzake leiderschap, leiderschapsstijl, of rolbewustzijn (wanneer ben ik manager? wanneer ben ik expert? …)

  • teamleiders en senior managers te coachen in hun leidinggevende rol, om hen in hun authentieke kracht te brengen; naar boven laten komen wat reeds aanwezig is in hen.

Thick Blue Smoke_edited.jpg
Samenwerken?
Contacteer me vrijblijvend  voor een intake gesprek.
Ontdek hier eest meer mijn manier van werken.
bottom of page