top of page
mirror_edited.jpg

Voor organisaties

Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed

until it is faced.

James Baldwin

Change agent & organisatiecoaching

Mogelijke organisatie-vraagstukken

Als bedrijfsleider, leidinggevende of HR sta je middenin je organisatie, en is het lastig om te zien wat er precies speelt en wat de problemen veroorzaakt. Met mijn externe en ervaren bril kan ik hier vanuit neutraliteit naar kijken en je zo helpen.

Spiegel

Je wil een doorlichting van je organisatie en een heldere spiegel voorgehouden krijgen van de thema's die spelen in de diepte

Organisatie structuur & cultuur

Je wil een klankbord en sparring partner in je zoektocht naar een ‘juiste’ organisatie-structuur.

Je bedrijfscultuur (onderstroom) mag nog meer afgestemd worden op de organisatiestrategie (bovenstroom). 

HR strategie

Je wil hulp om je HR strategie en processen af te stemmen op de bedrijfsstrategie en bedrijfscultuur.

Transitie begeleiding

Je wil begeleid worden in een veranderingsproces of transitie waarbij je zoekend bent in het omarmen van de weerstand. Ik wandel graag mee, van dichtbij of vanop een afstand, vanuit verschillende invalshoeken, tot en met het gebruiken van bedrijfsrituelen.

Onzichtbare wetten

Een organisatie bestaat niet enkel uit een zichtbare bovenstroom (strategie & beleid, structuur,  processen,...) maar ook uit een onzichtbare onderstroom ( de organisatiecultuur met haar waarden, (informeel) leiderschap, … ).

Wat er onderstrooms leeft zijn vaak symptomen van patronen die men vanuit het systemisch perspectief kan zien, vatten en daardoor ook mee aan de slag gaan.

light bulb.jpg
Samenwerken?
Contacteer me vrijblijvend  voor een intake gesprek.

Ontdek hier eest meer mijn manier van werken.
bottom of page